Vrienden van het Bachkoor Holland

VRIENDEN VAN HET BACHKOOR HOLLAND

Blog Single

De Stichting Bachkoor Holland heeft als doelstelling het met grote regelmaat tot klinken brengen van de schat aan werken voor koor en orkest van Johann Sebastian Bach. Als niet gesubsidieerde stichting kunnen we dat niet alleen: hier hebben we Vrienden bij nodig!

Wordt u Vriend, dan bieden we u als dank voorrang bij het bestellen van concertkaarten. U ontvangt bij aanvang van het seizoen een uitnodiging om gebruik kunt maken van de voorverkoop van plaatsbewijzen. Vanaf € 30 per seizoen maakt u deel uit van de Vrienden van het Bachkoor en geeft u ons een extrasteuntje in de rug! Met een éénmalige gift van € 300 wordt u Vriend voor het Leven. Dan kunt u vanaf dat moment onbeperkt elk seizoen gebruik maken van deze voorverkoop.

Door middel van een (fiscale) “Overeenkomst Periodieke gift in geld” wordt u Vriend Donateur. Dan bent u de komende jaren bij bestelling van concertkaarten verzekerd van VIP-plaatsen voor de Matthäus Passion en het Weihnachts Oratorium. U wordt dan opgenomen in het register Vriend Donateur van het Bachkoor Holland.

Omdat de Stichting Bachkoor Holland door de Belastingdienst is aangemerkt als zogenaamde “culturele ANBI”, is uw gift (volgens de huidige belastingregels) zelfs voor 125% (zonder drempel) volledig aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Deze door de Belastingdienst opgestelde overeenkomst is een vaste afspraak voor een periode van minimaal vijf jaar om minimaal € 500 per jaar aan Stichting Bachkoor Holland te doneren. Ook hiervoor geldt uiteraard de 125% volledige aftrekbaarheid van uw belastbare inkomen. De zakelijk leider van onze stichting geeft u graag toelichting over de voordelen en/of assistentie met betrekking tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Vrije gift

Een (incidentele) gift kunt u doen per bankoverboeking rekeningnummer IBAN NL 84 ABNA 048 88 68 378 ten name van Stichting Bachkoor Holland onder vermelding van gift met naar keuze Vriendenbijdrage of Vriend voor het Leven.

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw steun!

Bijlage: Overeenkomst periodieke gift Bachkoor Holland v2017.pdf