Sponsoren & donateurs

SPONSOREN & DONATEURS

Het Bachkoor Holland is de volgende sponsoren zeer erkentelijk voor hun steun:

  • Sponsoren
  • Clients
  • Sponsoren
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Sponsoren
  • Sponsoren
  • Sponsoren

Daarnaast zijn er diverse particuliere donateurs die met een overeenkomst van periodieke schenking of gift ons jaarlijks financieel ondersteunen.

Veel dank voor uw steun!