Vrienden van het Bachkoor Holland

VRIENDEN VAN HET BACHKOOR HOLLAND

Blog Single

De Stichting Bachkoor Holland heeft als doelstelling het met grote regelmaat tot klinken brengen van de schat aan werken voor koor en orkest van Johann Sebastian Bach. Als niet gesubsidieerde stichting kunnen we dat niet alleen: hier hebben we Vrienden bij nodig!

Wordt u Vriend, dan bieden we u als dank voorrang bij het bestellen van concertkaarten. U ontvangt bij aanvang van het seizoen een uitnodiging waarmee u gebruik kunt maken van de voorverkoop van plaatsbewijzen. Vanaf € 30 per seizoen maakt u deel uit van de Vrienden van het Bachkoor en geeft u ons een extra steuntje in de rug. U bent vriend voor één seizoen, dat loopt van 1 mei t/m 30 april.Overeenkomst Periodieke gift in geld

Met een bijdrage van € 500 per jaar gedurende een periode van vijf jaar wordt u Donateur. Dit wordt vastgelegd in een een (fiscale) “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. U verwerft als donateur het recht op VIP-plaatsen en kunt direct bij de zakelijk leider van Bachkoor Holland kaarten reserveren die voor het reguliere publiek niet in de verkoop gaan. Tevens wordt u opgenomen in het register Donateurs van het Bachkoor Holland.

Omdat de Stichting Bachkoor Holland door de Belastingdienst is aangemerkt als zogenaamde “culturele ANBI”, is uw gift (volgens de huidige belastingregels) zelfs voor 125% (zonder drempel) aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Deze door de Belastingdienst opgestelde overeenkomst is een vaste afspraak voor een periode van minimaal vijf jaar om minimaal € 500 per jaar aan Stichting Bachkoor Holland te doneren. De zakelijk leider van onze stichting geeft u graag toelichting over de voordelen en/of assistentie met betrekking tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Vrije gift

Een (incidentele) gift kunt u doen per bankoverboeking op rekeningnummer IBAN NL 84 ABNA 048 88 68 378 ten name van Stichting Bachkoor Holland onder vermelding van ‘Vrije gift’.

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw steun!

Bijlage: Overeenkomst periodieke gift Bachkoor Holland v2018.pdf